hoofdfoto tink 1

Tink: Training Taal- en Interactievaardigheden

Als pedagogisch medewerker draagt u bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Goede interactievaardigheden zijn hierbij cruciaal. Daarnaast zijn die vaardigheden belangrijk in de communicatie met ouders en uw collega’s. Met TINK leert u hoe u uw vaardigheden kunt verbeteren en toepassen. Het programma is ontwikkeld door Sardes en Expertisecentrum Nederlands. En het goede nieuws is: er zijn forse subsidiemogelijkheden.

Opbouw

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. We werken met casussen uit uw eigen werk. Tussendoor voert u praktijkopdrachten uit en heeft  u besprekingen in uw team (in werktijd, op de werkvloer). We leggen verbindingen met de theorie en oefenen met interactieve werkvormen.

U gaat zelfstandig aan het werk met:

 • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
 • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
 • en videocoaching

Zes interactievaardigheden

In TINK staan de zes verschillende interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering 
 • Begeleiden van interactie tussen kinderen

U krijgt feedback op hoe u deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe u ze kunt verbeteren. U legt alles vast in een portfolio.

U verbetert

 • uw vaardigheden voor interactie en taalstimulering
 • uw eigen taalvaardigheid
 • het leren op de werkvloer van/met elkaar    

Wanneer en waar

Data en locaties in overleg.