kleine kapitein website 1600x640

De Kleine Kapitein

Lina
Vanaf de eerste keer dat ze komt, zit ze aan tafel om zich heen te kijken. Ze weet niet wat ze moet doen en doet dus maar helemaal niets. Als je een puzzel voor haar neerlegt, maakt ze die. Verder komt ze niet.

Bert
Hij kan maar niet stil zitten en ziet alle vogels vliegen. In de kring ziet hij alles wat daar buiten gebeurt. Als het interessant is, kan hij niet wachten om er naar toe te gaan. Hij staat op en gaat er op af.

Aisha
Wat is er veel te spelen. Overal gebeurt wat en Aisha wil overal graag bij zijn en wil graag spelen met alles wat ze tegenkomt. Het gevolg is dat ze met alles enthousiast even speelt en al snel wat anders ziet. Daar gaat ze direct op af en speelt weer even enthousiast tot ze weer wat anders ziet...... Ze laat een chaos achter.

Xavi
Opdrachtjes doen is lastig. Het begin is altijd goed. Het is leuk en met veel plezier begint Xavi aan de opdracht. Dat duurt maar even en de lol is er blijkbaar af. Hij laat het liggen en gaat wat anders doen. Opdrachtjes worden maar moeizaam afgemaakt en hij moet elke keer teruggestuurd worden naar zijn werkplek.

Gijs
Tijdens het buitenspelen komen er telkens kinderen naar juf om te vertellen dat Gijs heel vervelend doet. Als het niet gaat zoals hij het bedacht heeft, gaat hij schreeuwen en slaan!!!


Situaties waar iedere medewerker dagelijks mee geconfronteerd wordt in haar/zijn groep. IJsselgroep heeft hier een praktijkgericht aanbod voor; 'De kleine kapitein'. 'De Kleine Kapitein' is een training die leidsters en leerkrachten leert de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar) te stimuleren. De training bevat elementen uit het in de VS effectief gebleken VVE-programma 'Tools of the Mind'.

De training bestaat uit vier intensieve trainingsbijeenkomsten van een dagdeel: drie inhoudelijke bijeenkomsten en een vierde bijeenkomst die gaat over hoe leerkrachten en PM’ers het onderwerp van zelfsturing verder kunnen toepassen en borgen in hun eigen locatie. Er wordt gewerkt met door de deelnemers in te brengen casussen, zodat de training goed aansluit bij situaties in de eigen praktijk.

Bijeenkomst 1: Inleiding op het onderwerp

Wat zijn nu precies Executieve Functies (EF) en wat is zelfsturing? Waarom zou daar aandacht voor moeten zijn? Welke competenties horen daarbij? Wat herkent u in uw eigen praktijk?

Bijeenkomst 2: De stap van activiteiten doen naar doelen stellen

Waar werkt u naar toe? Waar zijn activiteiten/ spelletjes/ taakjes goed voor in het licht van de ontwikkeling van zelfsturing? Welke ontwikkelingsgebieden, welke zelfsturingsdomeinen (en combinaties daarvan) worden door die activiteiten gestimuleerd? Hoe kunt u vervolgens werken aan het stellen van passende doelen en ontwikkellijnen?

Bijeenkomst 3: Werken met een eigen casus

In deze bijeenkomst werkt u met een zelfgekozen casus uit de eigen praktijk. Ze leren benoemen op welke punten een kind in zijn spel (of andere activiteit) stagneert en hoe ze de ontwikkeling verder kunnen stimuleren, vanuit het perspectief van zelfsturing. Van het werken met één kind schakelen we over op het werken aan lastige situaties in de gehele groep. Potentieel lastige momenten voor kinderen zijn bijvoorbeeld de overgang van de ene naar de andere activiteit, het vrij spel in de hoeken, of kringactiviteiten.

Bijeenkomst 4: Implementatie en borging

Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in het werken met de eigen methode? En in de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie? Hoe kunt u het geleerde overdragen op nieuwe collega’s? Aan de orde komt ook hoe het werken aan executieve functies een plaats krijgt in de organisatie: hoe worden medewerkers gefaciliteerd om eraan te werken, etc.

Wanneer en waar

  • Nieuwe data en locatie volgen als deze cursus weer is ingepland.
  • Wilt u een e-mail ontvangen zodra de nieuwe data bekend zijn? Laat uw gegevens dan hier achter.

Kosten

€ 395,00 per persoon.

Op locatie

Ook is het mogelijk deze training (bij voldoende deelname op locatie te verzorgen).

Heeft u interesse in deze training, neem dan contact op met een van onze experts.