hoofdfoto kiesplanbord

Klassenmanagement: Kiesplanbord

‘Ik weet wat ik wil!

Zelfstandig werken is een belangrijke pijler in het huidige onderwijs. Kinderen leren initiatieven nemen en zelf keuzes te maken. Het kiesplanbord in groep 1-2  is een middel om tijdens de inloop en de speel-werkles dit te stimuleren. Het zorgt daarbij voor rust in de groep en geeft duidelijkheid en structuur.

Daarnaast geeft het de leerkracht de ruimte om bv. een kleine kring te organiseren zonder regelmatig gestoord te worden. De regels van het zelfstandig werken dienen dan wel duidelijk te zijn voor de kinderen.

Er zijn in de handel kant en klare borden te koop, deze voldoen echter niet altijd aan de behoefte van de school. Ook zelf gemaakte borden verdienen een kritische blik om te zien of ze wel voldoen aan het huidige onderwijs aan jonge kinderen.

Vragen die daarbij worden gesteld zijn: komen alle ontwikkelingsgebieden wel voldoende aan de orde met name Taal en Rekenen, is er voldoende aandacht voor spel in de hoeken, is er een uitdagend, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is kiezen en wat is plannen?  In hoeverre zijn kinderen vrij om te kiezen?
  • Wensen inventariseren.
  • Wat is van belang vanuit de visie van de school en de doorgaande lijn?
  • Informatie over kiezen en plannen o.a. Hoe zorg ik voor variatie en differentiatie
  • Voorbeelden uit de praktijk.
  • Maken van een opzet op basis van de wensen en de  informatie
  • Regels zelfstandig werken, afspraken gebruik kies/planbord.
  • Vastleggen van de werkwijze in een draaiboek.         

Bijeenkomsten

  • 1 dagdeel en 2 keer een werkoverleg
  • Consultatie op de werkvloer per deelnemer (indien gewenst).