Meet Up 1600x640 3

Meet-Ups: Samen op stap

IJsselgroep organiseert een nieuwe Meet-Up. Deze keer gaan wij gaan ‘Samen op stap’. Tijdens deze Meet-Up trekken voor- en vroegschoolse professionals met elkaar op. Een goede zet omdat onderwijs en kinderopvang in de praktijk steeds meer samenwerken. Sterker nog: meer dan 80% is een samenwerking aangegaan.

Bron: Oberon

Onderwijs en kinderopvang: samen op stap

Gedeelde prioriteiten

Zowel kinderopvang als onderwijs zien zichzelf als plek waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook werken beiden aan het voorkomen van achterstanden in de ontwikkeling en zijn zij voorstander van het realiseren van betere zorg voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes (bron: Oberon). Samen optrekken is dan een logische stap.

Spelen mag, spelen moet

IJsselgroep zoekt de verbinding, bundelt expertise en realiseert samenwerking rond allerlei praktische thema’s die te maken hebben met de ontwikkelingen van het jonge kind. Uiteraard vanuit ons motto ‘Spelen mag, spelen moet’. Ontdek wat spelend leren met jonge kinderen oplevert en ervaar hoe wij dit kunnen stimuleren en begeleiden. Kortom: samen op stap. Gaan jullie mee?

Voor wie

Deze unieke en inspirerende Meet-Up is voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders, onderbouw- en zorgcoördinatoren, coaches èn locatieleiders/directeuren die nieuwsgierig zijn naar hoe het anders kan èn mag.

Ingrediënten van deze Meet-up

De eerste stap

Ellen de Haan (senior onderwijsadviseur IJsselgroep) zet de eerste stap met de inspirerende inleiding 'durf over je eigen grenzen heen te kijken'. Zij heeft als ervaren jonge kind specialist veel contacten in binnen- en buitenland en geeft ons een rijk en gevarieerd beeld van de ontwikkelingen die goed passen binnen onderwijs en opvang. Met name haar reiservaringen en bezoeken aan de voor-en vroegschool in  Zweden leveren interessante doorkijkjes op.

Vervolgstap

Na deze opening neemt u deel aan één van de volgende vijf workshops:

 • Doelgericht spelen in een rijke speelleeromgeving, dat kan zo
 • Jonge kinderen zitten vol talenten – talentgericht werken met peuters en kleuters
 • Samen kijken, samen leren: interactie in beeld
 • Een doorgaande lijn in de zorg voor het jonge kind
 • Jonge kinderen aanzetten tot denken en praten met Thinking for Learning (T4L)

Op elkaar afstappen: leuk en interessant

Na deze workshopronde stapt u tijdens een warm buffet op collega’s af om kennis en ervaringen uit te wisselen. Natuurlijk durft u ook deze stap te zetten: stap op elkaar af en ontdek dezelfde passie en drive.

Wanneer en waar?

 • Op woensdag 15 april 2020 bent u vanaf 15:30 uur welkom bij Villa Veertien, Noorderstraat 14 te Dieren

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de Meet-Up bedragen € 60,00 per persoon inclusief koffie/thee, een drankje en het buffet.

 

AANMELDEN

Programma

15:30 uur

Inloop

16:00 uur

Welkom

16:15 uur

Inleiding door mw. Ellen de Haan

17:00 uur

Workshops (Klik op de titel van een workshop voor meer informatie)

 

1. Doelgericht spelen in een rijke speelleeromgeving, dat kan zo! | Rian Helmink

Jonge kinderen leren als ze spelen, door spel leren kinderen de wereld te ontdekken en ontwikkelen zij zich in de volle breedte. Via spel liggen er veel kansen om taal en denken uit te lokken en te stimuleren, zijn kinderen handelend en onderzoekend bezig en leren ze om samen te spelen. Betekenisvolle activiteiten lokken interesse en actieve betrokkenheid van kinderen uit en dragen bij aan plezier in leren.

Om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, is het realiseren van een naadloze overgang tussen voorschoolse instanties en basisscholen van groot belang. Een doorgaande lijn in het aanbod van het programma van de voorschoolse periode naar de basisschool levert een beter startpositie op en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de peuter en voorkomt achterstanden (Inspectie van Onderwijs, 2013).

Spel draagt bij aan afstemming en samenwerking en zo komen we samen tot een optimale leeromgeving voor de ontwikkeling van elk kind.

Doel en inhoud van de workshop
Vindt u spelen ook zo belangrijk? Wilt u het spel meer verrijken door het bieden van een uitdagende en gevarieerde speelleeromgeving? Wilt u naast vrij spel ook doelgerichte (thematische) activiteiten aanbieden in de verschillende hoeken die passen bij de ontwikkelingsbehoefte van een jong kind?

Wij gaan samen aan de slag met “Spelen mag, spelen moet’ en u ontdekt op welke manier u spelend leren met jonge kinderen kunt stimuleren en begeleiden. Tijdens de workshop wordt u geïnspireerd door voorbeelden van een rijke leeromgeving, die zonder al te veel kosten de volgende dag makkelijk te verwezenlijken zijn.

2. Jonge kinderen zitten vol talenten - talentgericht werken met peuters en kleuters | Nienke Bouwman

Zowel kinderopvang als ook het onderwijs hebben als prioriteit dat zij school zien als de plek waar het kind zijn talenten kan ontwikkelen, dat hier voorkomen moet worden dat er achterstanden ontstaan in ontwikkeling en tenslotte dat er betere zorg voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes moet komen. (bron: Oberon)

Jonge kinderen zitten vol talenten – talentgericht werken met peuters en kleuters
Jonge kinderen laten zo open en vrij zien wat ze leuk vinden om te doen, waar ze van genieten. Toch, als we over kinderen praten, gaat het vaak over dat wat ze nog niet kunnen. Een echte valkuil! Het is voor ons als volwassenen de uitdaging om juist te kijken naar:
 • Waar geniet dit kind van?
 • Wat gaat goed?
 • Bij welke activiteit of in welke hoek gaat het kind helemaal op in wat hij/zij doet?
Dán zien we iets van talenten! En dan zien we ook iets dat uniek en eigen is voor dit kind.

En dan… wat doe je wanneer je deze talenten hebt gezien?
 • Hoe helpt dit bij jouw handelingsgericht werken?
 • Hoe betrek je ouders hierbij?
 • En wat levert dit eigenlijk op?
Na deze workshop kijk je met een andere blik naar de kinderen uit je groep!

3. Samen kijken, samen leren: interactie in beeld. | Eline Rottier

Over het coachen van jonge kind-professionals en het leren van elkaar
Voor coaches, ib’ers en coördinatoren


De pedagogisch medewerker/leerkracht is het meest bepalend voor de kwaliteit van jullie kinderdagverblijf/school. Je kan een geweldige visie hebben ontwikkeld, met mooie programma’s werken en een uitdagende speelleeromgeving creëren, maar steeds opnieuw blijkt uit onderzoek dat investeren in de vaardigheden van de professionals het meeste effect heeft op de pedagogisch en educatieve kwaliteit.

Maar om welke vaardigheden gaat het dan? Hoe kunnen we deze vaardigheden nu precies versterken? Welke interventies zijn het meest effectief? Hoe kunnen we dit doen zonder de regie over te nemen? En hoe kan je medewerkers in de voor- en vroegschool van elkaar laten leren en met elkaar laten werken aan een doorgaande lijn?

Het bij elkaar kijken in de groep en het bekijken van opnames uit de praktijk blijkt een hele waardevolle en effectieve manier te zijn. Maar hoe kijk je dan precies? En wat bespreek je met elkaar, zodat het echt ‘samen kijken, samen leren’ wordt?

Wil je hier meer over weten, kom dan naar de workshop ‘Samen kijken, samen leren’.

4. Een doorgaande lijn in de zorg voor het jonge kind. | Herman Giesbers

OPPO = Orthopedagoog Passende Peuter Opvang
We horen het pedagogisch medewerkers op de werkvloer regelmatig zeggen: ”Er komen steeds meer kinderen in de groep die extra aandacht en zorg van ons nodig hebben”. In de boekjes staat dan zo mooi omschreven; ‘kinderen met sociaal-emotionele en psycho-sociale problematieken’.

En ja, het is wel logisch, waar Passend Onderwijs z’n intrede heeft gedaan, daar zal Passende Peuteropvang ook een rol gaan spelen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat we, terugkijkend naar de peuterperiode van een onderbouwleerling, er duidelijke doorgaande ontwikkelingslijnen te zien zijn, met verbanden en overeenkomsten tussen gedrag en mogelijkheden, toén en nú.

IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en Psychologische Dienstverlening hebben met het oog op deze ontwikkelingen een nieuw fenomeen in het leven geroepen, de OPPO, oftewel; Orthopedagoog Passende Peuteropvang.

Tijdens deze workshop willen we jullie graag nader laten kennismaken met dit fenomeen en de voordelen die het biedt voor de voor- en vroegschool

5. Jonge kinderen aanzetten tot denken en praten met Thinking for Learning. | Miriam Kobussen

Taal én denkontwikkeling bij peuters en kleuters versterken: Thinking for Learning helpt!
Spelenderwijs krijgen peuters en kleuters grip op de wereld om hun heen. Ze ontwikkelen zich door de wereld letterlijk te (be-)grijpen. Bij die ontdekkingstocht speelt taal een belangrijke rol. Deelnemen aan de omringende wereld doet de behoefte aan taal ontstaan. In interactie met anderen groeit de taal die peuters en kleuters begrijpen en gebruiken. De volwassene speelt hier een belangrijke rol.

Taal en denken ontwikkelen zich altijd in samenhang. Niet voor niets spreken we over de taal-denkontwikkeling. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten die zich daarvan bewust zijn dagen kinderen bewust uit tot taal én denken! Zij ontwerpen thematische activiteiten waarin een beroep gedaan wordt op het denkvermogen van kinderen. Activiteiten en gesprekken krijgen daardoor meer diepgang en zijn voor kinderen en volwassene échte ontdekkingstochten.

In deze workshop maak je kennis met Thinking for Learning (T4L) als ondersteuning bij dat proces. Door het bewust inzetten van (denk)tools krijgen kinderen kansen tot het nemen van initiatieven en worden activiteiten en gesprekken verdiept en interessanter. Je ervaart de inzet van een (denk)tool en verkent wat (taal)denkvermogen is en hoe je dat bewust stimuleert in je dagelijkse praktijk.
18:15 uur Buffet en ontmoeting
19:30 uur Einde

Aanmelden

Aanmelden voor de Meet-up kan tot 5 maart 2020.

AANMELDEN

Maximum deelnemers per Meet-up is 60.