Meet up 2018 1600x

Meet-up 2018

Op 7 november: Meet-Up ‘Spelen mag, spelen moet!’

Spelend leren is nog steeds actueel. En terecht. De voordelen zijn immers enorm. En dus organiseert de IJsselgroep opnieuw de Meet-Up ‘Spelen mag, spelen moet!’. Op 7 november in Elst (Gelderland) van 16.00 tot 19.30 uur.

Naast een spreker vanuit de inspectie zijn er inspirerende workshops voor leerkrachten groep 1-2-3. Ook voor directeuren, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren is er een interessante workshop ‘Wat speelt er in de onderbouw?’. Kom met elkaar om samen aan de slag te gaan met praktijk én beleid voor het onderwijs jonge kind.

Het boekje ‘Doorstroom van kleuters’ uitgegeven door het ministerie van OCW en de POraad, heeft de nodige stof doen opwaaien.

Enkel passages hieruit:

Bij de invoering van het basisonderwijs in 1985 was het de bedoeling om in groep 3 meer adaptief te gaan werken en de sterke aspecten van het kleuteronderwijs te benutten. Het tegenovergestelde is echter vaak gebeurd. In groep 1 en 2 wordt steeds meer systematisch en methodisch gewerkt op een manier waardoor voor spelend en ontdekkend leren steeds minder ruimte is.

Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Onderwijsdeskundigen pleiten voor een meer adaptieve onderwijsaanpak waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van (jonge) kinderen. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer-en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dat betekent bv dat het onderwijs in groep 3 meer spel georiënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Doel

Spelen weer onder de aandacht brengen, dit is van het grootste belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Ingrediënten

  • De onderwijsinspecteurs Jonge Kind gaan tijdens de inleiding in op de kracht én de kaders van spelend leren. 
  • Daarnaast kunt u kiezen uit één ronde van 3 workshops, waarbij het jonge kind en spelen centraal staat.
  • Uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s tijdens een buffet.

Thema’s van de workshops zijn:

  • Doorstroom 2-3: Wij spelen en leren samen verder….!
  • Opbrengstbewust spelen in een rijke speelleeromgeving, dat kan zo!
  • Wat speelt er in de onderbouw?

Voor wie?

Voor leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders, onderbouw coördinatoren én directeuren basisonderwijs die nieuwsgierig zijn naar hoe het anders kan én mag. U ontdekt wat spelend leren in groep 1-2-3 oplevert.
Kom met elkaar om samen aan de slag te gaan met praktijk én beleid voor het onderwijs jonge kind!!!

Wanneer en waar?

  • Op woensdag 7 november 2018 bent u vanaf 15:30 uur welkom bij Herenboerderij De Hucht in ELST

We starten om 16.00 uur en rond 19.00 uur is de afronding. Tijdens de sessie geniet u van een heerlijk buffet. 

Locatie

  • Herenboerderij De Hucht, Stationsstraat24, 6662 BB  ELST

Wat kost het?

De kosten voor de Meet-Up bedragen € 55,00 per persoon inclusief koffie/thee, een drankje en het buffet.

Programma

15:30 uur

 

Inloop

 

16:00 uur

 

Welkom en inleiding

 

16:15 uur

  Inleiding door de Onderwijsinspectie “Spelen mag, spelen moet!”   

17:00 uur

 

Workshops

 
     

Wat speelt er in de onderbouw?

Nienke Bouwman

   

Doorgaande lijn in groep 2-3

Miriam Kobussen

   

Opbrengstbewust spelen in een rijke leeromgeving, dat kan zo!

Rian Helmink

18:15 uur

 

Buffet en ontmoeting

 

19:30 uur

 

Einde

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden uiterlijk voor 16 oktober 2018 via dit formulier. Het maximum aantal deelnemers is 60 (vol=vol)