Masterclasses groep 1 2 1600x640

Masterclasses Groep 1-2 en 3 | In één dag de diepte in!

Ook komend schooljaar kunnen leerkrachten groep 1-2 en 3 bij IJsselgroep in één dag de diepte in, met een reeks masterclasses gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1-2 en 3 met daarbij aandacht voor de doorgaande lijn en spel.

De focus in de masterclasses ligt op het invulling geven aan opbrengstgericht werken in relatie tot het taal/lees- en rekenonderwijs, omgaan met verschillen en excellentie. En dat alles in de onderbouw, wij spreken daarom van opbrengstbewust spelen.

We bieden voor groep 1-2 en 3 de volgende masterclasses (van één dag) aan:

 • Taal en geletterdheid; Fonemisch bewustzijn en woordenschat
 • Taal en geletterdheid; Begrijpend luisteren en leesplezier
 • Rekenen
 • Spel en spelbegeleiding
 • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Bij deze onderwerpen zoeken we de verdieping, waarbij zowel startende als ervaren leerkrachten aan hun trekken komen.

Onderwerpen

U kunt deelnemen aan één of meerdere masterclasses. De volgende onderwerpen staan centraal:

Masterclass: Taal en Geletterdheid; Fonemisch bewustzijn en woordenschat

Uit onderzoek blijkt dat een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn en letterkennis samen met een goede woordenschat, de belangrijkste aspecten zijn voor de voorbereiding op het leren lezen. Het stimuleren hiervan versterkt het succes bij het leren lezen en de latere leesresultaten. Aandacht hiervoor in de kleuterklas en begin groep 3 is dan ook van groot belang, mits het speels en plezierig verloopt en bij voorkeur binnen een thematisch aanbod en aandacht voor spelend leren.

Centraal in het ochtendprogramma staan:

 • Waarom zoveel aandacht voor Taal en Geletterdheid?
 • Hoeveel tijd besteed je aan Taal en Geletterdheid?
 • Wat is Fonemisch bewustzijn en hoe verloopt de ontwikkeling?
 • Didactische handreikingen en aandachtspunten.
 • Risicokinderen en voorschotbenadering.
 • Wat doe je met de lezende kleuter in groep 2 en bij de start in groep 3?

Uitgangspunt hierbij is de werkmap Fonemisch bewustzijn van CPS en aanvankelijk leesmethode.

Tijdens het middagprogramma komt het volgende aan de orde:

 • Onderzoeken over woordenschat
 • Verschillen in woordenschat
 • Wat vraagt goed woordenschatonderwijs?
 • Hoe werk je met de woordenschatdidactiek van Verhallen?
 • Hoe selecteer je woorden voor een woordenlijst?
 • Hoe geef je woordenschatonderwijs vorm in de dagelijkse praktijk. 

Masterclass: Taal en Geletterdheid; Begrijpend luisteren en leesplezier

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen doen een beroep op dezelfde denkvaardigheden. Onderbouw- en groep 3 leerkrachten kunnen hierbij helpen door het stimuleren van een aantal belangrijke taal- en denkvaardigheden zoals kinderen voorspellingen laten doen en de verhaalstructuur te laten begrijpen. Hierbij worden vragen gesteld die kinderen prikkelen om na te denken, waarbij de leerkracht steeds model staat.

Tijdens het ochtenddeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is begrijpend luisteren en waarom is dit zo belangrijk?
 • Hoe is de doorgaande lijn naar de midden en bovenbouw?
 • Begrijpend luisteren en de relatie met woordenschat
 • Tijd voor begrijpend luisteren
 • Hoe stel je prikkelde vragen en hoe gebruik je interactief voorlezen om taal- denkvaardigheden te stimuleren?

Het opdoen van positieve leeservaringen, zorgt ervoor dat een kind plezier krijgt in lezen. Door lezen ontdek je de wereld om je heen, vergroot je de woordenschat en het helpt je in het vormen van een mening. Ouders vervullen daarbij een belangrijke rol en de school kan hierbij ondersteunen.

Tijdens het middagdeel gaan we aan de slag  met de volgende onderwerpen:

 • Belang van het stimuleren van leesplezier en een goed leesaanbod.
 • Wat zeggen onderzoeken hierover?
 • Wat kunnen ouders hierin betekenen?
 • Hoe zorg je voor een uitdagende leesomgeving?

Je krijgt hiervoor veel praktische en inspirerende voorbeelden aangereikt.

Masterclass Rekenen

Een belangrijk fundament voor het rekenen ligt juist in de kleuterjaren. Immers, het hebben van een goed getalbegrip in groep 1-2 en 3, is een betere voorspeller dan het hebben van letterkennis, als gaat om verwachtingen van kinderen in groep 6. In hun dagelijks leven komen jonge kinderen in aanraking met belangrijke essenties van allerlei aspecten uit de rekenwereld. Er zijn dan ook veel momenten om met jonge kinderen te ontdekken, te ervaren en te onderzoeken.  Het oproepen van zgn. rekenprobleempjes zorgt er voor dat kinderen worden gestimuleerd tot nadenken en dit te verwoorden.

Centraal in deze masterclass staan:

 • Hoe leren jonge kinderen rekenen? Wat betekent dit voor de leerkracht?
 • De domeinen Getalbegrip, Meten en Meetkunde voor jonge kinderen en de rekendoelen van SLO; hoe gebruik je deze in de praktijk?
 • Didactische handreikingen/interventies die jonge kinderen stimuleren tot het zetten van de volgende stap in de rekenontwikkeling.
 • Hoe kun je binnen betekenisvolle activiteiten en met eenvoudige middelen jonge kinderen stimuleren in hun rekenontwikkeling?

Masterclass: Spel en spelbegeleiding

In deze masterclass staat spel met jonge kinderen centraal. De betekenis van spel voor het jonge kind in het onderbouw is groot, jonge kinderen leren vooral door middel van spel. Ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en geleerd. Het ervaren en beleven bij jonge kinderen vormen een fundament en voorwaarde voor het formele leren. De betekenis van dit fundament, de wijze waarop en vooral hoe je als leraar hierin een betekenisvolle rol kunt spelen staan centraal in deze masterclass.

 • Wat is spel - wat is geen spel
 • OGW en spel
 • Fasen van spel
 • Spelen en leren
 • Observeren
 • Creëren van een betekenisvolle context
 • Spelbegeleiding en spelbegeleidingstechnieken

Masterclass: Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

In deze masterclass kijken we naar de kinderen die verder zijn dan gemiddeld. Met werkbladen alleen doe je hen geen recht. Zij hebben een rijke leeromgeving nodig, waardoor ze worden gestimuleerd. Waardoor ze hun talenten durven laten zien.

Onderwerpen en vragen zijn:

 • Wat zijn kenmerken van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?
 • Hoe signaleer je deze kinderen?
 • Hoe werk je doelgericht met deze kinderen? Wat wil je hen eigenlijk leren?
 • Hoe kunnen we de inrichting gebruiken zodat kinderen zich durven ontwikkelen op hun eigen niveau?
 • Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van spel en spelen?
 • Wat kun jij zelf doen in je omgang met deze kinderen?
 • Hoe kun je deze kinderen in groep 3 tegemoetkomen?

 


Wanneer en waar

Masterclass Spel en spelbegeleiding (Apeldoorn)

 • deze masterclass wordt alleen op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Masterclass Rekenen

 • deze masterclass wordt alleen op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Masterclass Het Jonge kind met een Ontwikkelingsvoorsprong (Apeldoorn)

 • deze masterclass wordt alleen op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Masterclass Fonemisch bewustzijn en spelen lezen in groep 2-3 (Doetinchem)

 • deze masterclass wordt alleen op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Masterclass Begrijpend luisteren (Apeldoorn)

 • deze masterclass wordt alleen op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Kosten

op basis van offerte

Voor wie

De masterclasses zijn specifiek voor leerkrachten groep 1-2 en 3, onderbouwcoördinatoren en IB’ers.

Meer weten?

Neem dan contact op met Rian Helmink (06 23 25 26 75, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Nienke Bouwman (06 14 00 36 34, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).