hoofdfoto 2 6 3 ovm

Ontwikkelingsvolgmodel OVM

Met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek hebt u zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument in handen. Hiermee kunt u continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van kinderen bijhouden en de planning hierop afstemmen. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Een groot voordeel is dat het OVM een doorgaande lijn biedt voor de begeleiding van baby tot puber.

Het bevat een zeer verfijnd observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. De ontwikkelingslijnen zijn uitgesplitst in een aantal ontwikkelingsfasen die nauwgezet omschreven zijn. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk van onderwijs en opvang. De registratie is niet gebaseerd op toetsen die afgenomen moeten worden, maar op het systematisch en nauwgezet observeren van de ontwikkeling en het gedrag door de leerkracht in voor kinderen vanzelfsprekende speel-leer-situaties.

Met behulp van een computerprogramma kunt u al deze gegevens vastleggen, krijgt u een totaaloverzicht per kind en ook groepsoverzichten. Bovendien geeft het volop mogelijkheden tot handelingsplanning.

Meer weten?

Neem direct contact op met Thea van Alen of Nienke Bouwman.