2 6 4 looqin 1600x640

Leerlingvolgsysteem Looqin in de vingers

Hebt u ook wel eens de gedachte dat opbrengstgericht werken toch meer is dan de uitslag van de (Cito)- toetsen? Bent u ook wel eens moe van al die registratielast? Maak dan kennis met Looqin PO! Een procesgericht kindvolgsysteem voor groep 1-8, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven (Ferre Leavers/Ilse Aerden) en doorontwikkeld door Onderwijs Maak Je Samen. 

Inhoud

Looqin PO heeft de focus op het proces. Het is gebaseerd op de pijlers welbevinden en betrokkenheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn om tot duurzaam leren te komen. Daarom kunnen ze gezien worden als dè kwaliteitsmeters van het leerproces. 

Met Looqin PO respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot hoge opbrengsten en leerlingen die opgroeien tot ‘levenslange leerders’. Ook competenties en prestaties worden met Looqin snel en eenvoudig in beeld gebracht. 

Tijdens deze bijeenkomsten starten we met de inhoud van de vier aspecten die centraal staan bij Looqin PO: welbevinden, betrokkenheid, competentie en prestatie. Wat is daar het belang van en hoe meten we deze aspecten in de klas? Hieraan gekoppeld komen zeven betrokkenheidsverhogende factoren aan bod waarmee zorg direct vertaalt kan worden in concrete acties op groepsniveau.

We gaan ook gericht kijken naar het primaire proces in de klas. De professionaliteit van de leraar speelt namelijk een cruciale rol in het succes van ieder kind. Het is van belang dat de leraar op een juiste wijze leert observeren in de klas. We gaan tijdens deze bijeenkomsten hier praktisch mee aan de slag. 

Opbrengsten

Na het volgen van de training ‘Looqin PO in de vingers’ (3 bijeenkomsten) kunt u: 

  • de basisinhoud over welbevinden, betrokkenheid, competentie en prestatie toepassen en weet je wat het belang van deze aspecten is;
  • acties toepassen op klassenniveau die samenhangen met de zeven betrokkenheidsverhogende factoren;
  • volgens de juiste stappen werken met het systeem Looqin PO en dit in eigen praktijk te hanteren;
  • op een procesgericht manier werken in de klas volgens het gedachtegoed van Ferre Laevers;
  • met behulp van wetenschappelijk bewezen aanpakken verantwoorden waarom je werkt met Looqin PO; 
  • een stimulerende, krachtige en passende leeromgeving creëren in de klas; 
  • op een juiste wijze observeren om zo tot een waardevol èn volledig beeld te komen van de kinderen in de klas. 

Duur

3 dagdelen.

Voor wie

Leraar, intern begeleider, een schoolteam.

Tijdsinvestering en kosten

In overleg na aanmelding. U krijgt bij de training het boek 'Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs' van Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen, een Looqin handleiding PO en 3 maanden gratis demo account.