Doorstroom 1600x640

Doorstroom groep 2 - 3

Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?

Hoe ga je als leerkracht en als school om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal?
Uit de brochure Doorstroom van kleuters van het ministerie van onderwijs en PO-raad (Huizinga, 2016)

De inspectie verwacht dat scholen op basis van de ontwikkeling van het kind beredeneerde afwegingen maken over de doorstroom naar de volgende groep. En dat u zelf criteria en procedures opstelt waarmee de beslissing tot kleuterbouwverlenging of doublure wordt onderbouwd. Ook dient de school ervoor te zorgen dat de leerling niet een jaar lang opnieuw dezelfde lesstof krijgt aangeboden. Een mooie uitdaging.

De vraag is: hoe geeft u dit vorm op uw school?

IJsselgroep biedt hiervoor een cursus waarbij uw leerlingen centraal staan. Handig: de bijeenkomsten zijn zo gepland dat de cursusinhoud u helpt bij de doorstroom-vragen van dat moment in het schooljaar.

Doel en inhoud van de cursus

Op basis van leerlingen uit uw eigen groep en ervaringen uit de praktijk komen we tot een helder beeld hoe u dit samen met uw collega’s kunt oppakken. Tijdens de scholing wordt er gebruikt gemaakt van de brochure van de PO-Raad Doorstroom van kleuters: Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind? De cursus helpt om deze handreiking toe te passen in uw dagelijkse praktijk. Een greep uit de onderwerpen:

  • Doelgericht spelen in groep 2 en in groep 3: inspiratie en organisatie
  • Najaarsleerling
  • Procedure/tijdpad
  • Ouders

Wat levert het op

Aan het eind heeft u

  • een praktische handreiking voor uw eigen school
  • met criteria voor de doorstroom
  • en daarbij afspraken over aanbod in de groepen.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1-2-3, onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders van basisscholen.
Wenselijk is dat de scholing met meerdere mensen vanuit het team wordt gevolgd en/of vanuit de scholing binnen het team samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Wanneer en waar

Woensdagen 30 september en 25 november 2020 en 24 maart 2021 van 14.30 - 17.30 in de regio Apeldoorn.

Kosten

€ 395,00 per deelnemer voor de open inschrijving

Deze scholing kan ook op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!