Basistraining Jonge Nieuwkomers 1600x640

Basistraining Jonge Nieuwkomers

Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging. Veel pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten vragen zich hoe ze zo goed mogelijk met deze kinderen kunnen werken. Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluiten het beste aan op de behoeften van deze kinderen? Op deze vraag geven wij met de basistraining ‘Leren meedoen voor jonge nieuwkomers’ een krachtig en praktisch antwoord. 

Voor wie

Specifiek voor pedagogisch medewerker in de kinderopvang en leerkrachten in de onderbouw met jonge nieuwkomers in de groep(en). Ook professionals die een coördinerende of coachende taak hebben in uw school of organisatie zijn welkom in de training.

Waarom

Deze kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving, met vaste, sensitieve professionals die hen goed begeleiden. Dat is nodig om jonge nieuwkomers in Nederland zich snel thuis te laten voelen, zodat ze hun plek kunnen verwerven tussen de andere kinderen in de groep. Dat gaat immers niet vanzelf bij deze kinderen: ze spreken een andere taal en hebben andere gebruiken. En sommige kinderen hebben bovendien (vlucht)ervaringen opgedaan die je geen kind gunt.

Centraal in deze training staat de begeleiding aan ‘jonge nieuwkomers’. Dat kunnen kinderen van vluchtelingen zijn, maar ook andere kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, waardoor de sociaal-emotionele omgang met andere kinderen achterblijft. Hoewel ze dus heel verschillende achtergronden kunnen hebben, delen deze kinderen veelal dezelfde kenmerken:

 • Ze verwerven het Nederlands als tweede taal;
 • Ze komen uit een cultuur met vaak andere gebruiken als de autochtoon Nederlandse cultuur;
 • Als ze vluchteling zijn, hebben ze vaak te maken gehad met geweld, agressie en ontheemding, 
 • En/of staan (hierdoor) op achterstand in spelontwikkeling en ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Als deze kinderen niet goed worden begeleid, lopen ze een extra risico op het ontwikkelen van verdere emotionele problemen en gedragsproblemen en wordt het vinden van een passende plek in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt.

Inhoud van de training?

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Spelstimulering

De training ondersteunt u in het spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. De volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe kunt u rekening houden met hechtingsproblemen met volwassenen en/of kinderen?
 • Hoe kunt u de kinderen ondersteunen bij hun spelontwikkeling en bij het leggen van contact met andere kinderen?
 • Hoe versterkt u de sociale cohesie binnen uw groep?

Beginnende tweede taalverwerving

Jonge kinderen leren een tweede taal het best door gebruik te maken van een ‘natuurlijke methode’
Hoe kunt u in uw taalaanbod en uw interactie met de kinderen  aansluiten op hun handelen en op wat ze waarnemen? In de training krijgt u hiervoor praktische handreikingen. Zo gaat taal leren goed samen met sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. De kinderen zullen zich nog eerder begrepen en gezien voelen, als u daarbij gebruik kunt maken van enkele elementen uit hun verschillende moedertalen. In de training komt aan bod hoe u dat kunt doen op een manier die voor u en de kinderen aansprekend is.

Interculturele communicatie

Veel jonge nieuwkomers hebben een andere culturele achtergrond dan de volwassenen die met de groep werken. Als dat ook voor u geldt, is inzicht in interculturele communicatie wenselijk om de communicatie met ouders en kinderen te vergemakkelijken. Wij reiken hiervoor enkele praktische handvatten aan.

Voorspelbare, veilige (dag)structurering

Jonge nieuwkomers hebben (extra) behoefte aan houvast. Want vaak zullen ze de kinderopvang of de basisschool als een vreemde omgeving ervaren vanwege de andere taal en cultuur.  En dat geldt helemaal als ze schokkende ervaringen hebben meegemaakt. Werken met een heldere dagindeling kan jonge nieuwkomers helpen om sneller en makkelijker mee te doen met de groep. U leert hoe u kunt werken met een dagschema dat goed aansluit bij de behoeften van de kinderen en hoe u tijdens de dag de kansen kunt benutten voor spelbegeleiding en voor taalaanbod en kleine gesprekjes met de kinderen.

De training reikt bouwstenen aan voor een werkwijze waarin de brede ontwikkeling van de kinderen en spel centraal staan. De hoogste prioriteit heeft het creëren van een veilig pedagogisch groepsklimaat waarin kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en zich competent kunnen voelen. Vanuit zo’n veilige basis kunnen kinderen de Nederlandse taal op een natuurlijke manier verwerven. Die aanpak sluit goed aan bij de ontwikkel- en onderwijsbehoeften van de kinderen.

We werken met een mix van presenteren, interactie en opdrachten. De meeste handreikingen zijn direct praktisch toepasbaar. Als deelnemer krijgt u verder:

 • Een spelstimuleringsboek, specifiek ontwikkeld voor het vergroten van de sociaal-emotionele en taalvaardigheden van alle kinderen.   
 • Een reader met toegankelijke achtergrondinformatie, praktische tips en hulpmiddelen.

Quotes van deelnemers

 • "Inspirerende bijeenkomsten met veel praktische tips en handvatten om de volgende dag mee aan de slag te gaan".
 • "Een training die elke leerkracht die werkt met jonge nieuwkomers moet hebben gevolgd! Veel praktijk handvatten en de achtergrondinformatie die iedereen moet kennen."‘Ik ben heel blij met deze cursus omdat het mij inzicht geeft in de problematiek van kinderen die een trauma hebben opgelopen en omdat de cursus mij handvaten geeft om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen met taalverwerving".
 • "Korte cursus met duidelijke theoretische onderbouwing, praktische handvaten in beknopte schema's, oefeningen en ruimte voor uitwisseling. Professioneel empowerment!"

Wanneer en waar

De trainingsbijeenkomsten zijn op dinsdag 15 januari 2019, dinsdag 12 februari 2019 en donderdag 21 maart 2019 van 13.30 tot 16.30 uur op een locatie in Utrecht.

In company

De training kan ook in company worden verzorgd.

Kosten

De kosten van de basistraining ‘Omgaan met jonge nieuwkomers’ bedragen € 295,00, inclusief een map met materialen.

Trainers

Marlies Greve heeft jarenlange ervaring als leerkracht voor jonge kinderen, speltherapeut en  trainer en is zeer ervaren in het geven van spelbegeleiding en speltherapie, training en cursussen. Het bevorderen van spel en daarbij het aanleren van spelbegeleidingstechnieken is haar specialisatie. Het bedrijf van Marlies heet De Droomvogel.
Zie ook: http://www.droomvogel.nl

Piet Bakker is jonge kind-specialist bij de IJsselgroep en heeft ruime ervaring met het trainen en coachen van mensen die met jonge kinderen werken. Eén van zijn specialismen is werken met kinderen die het Nederlands als tweede taal verwerven.
Zie ook: http://www.ijsselgroep-ed.nl/

Samen vormen Marlies en Piet samenwerkingsverband ‘De IJsvogel’.

Aanmelden

Reserveer hier uw stoel voor deze open inschrijving.