hoofdfoto doorgaande lijn

Doorgaande lijn

Een goede doorgaande lijn is essentieel als het gaat om de ontwikkeling van jonge kinderen. Zowel voor- en vroegschools als binnen de basisschool en bij de overgang richting voortgezet onderwijs kunt u mooie stappen zetten.

Dienstverlening

Doorstroom van kleuters

Doorstroom van kleuters

Hoe ga je als leerkracht en als school om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal?

Lees verder

Basiscursus Jonge Nieuwkomers

Basiscursus Jonge Nieuwkomers

Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging. Veel pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten vragen zich hoe ze zo goed mogelijk met deze kinderen kunnen werken.

Lees verder

Integraal Kindcentrum (IKC)

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC is een organisatie waarin alle betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben. Een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De start van een IKC is antwoord op de krimp en een prachtige kans om kinderen gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ervaar de kracht van een praktisch model: het IJsselgroep IKC-model.

Lees verder

KIJK!

KIJK!

KIJK! is een praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registeren. Naast een aantal basisgegevens zoals nieuwsgierig en ondernemend zijn, zelfvertrouwen hebben en betrokkenheid observeert en registreert u de ontwikkeling van de kinderen op verschillende ontwikkelingslijnen.

Lees verder

Ontwikkelingsvolgmodel OVM

Ontwikkelingsvolgmodel OVM

Met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek hebt u zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument in handen. Hiermee kunt u continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van kinderen bijhouden en de planning hierop afstemmen. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Een doorgaande lijn voor de begeleiding van baby tot puber.

Lees verder

Leerlingvolgsysteem Looqin PO in de vingers

Leerlingvolgsysteem Looqin PO in de vingers

Hebt u ook wel eens de gedachte dat opbrengstgericht werken toch meer is dan de uitslag van de (Cito)- toetsen? Bent u ook wel eens moe van al die registratielast? Maak dan kennis met Looqin PO. Een procesgericht kindvolgsysteem voor groep 1-8, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven (Ferre Leavers/Ilse Aerden) en doorontwikkeld door Onderwijs Maak Je Samen.

Lees verder

De winnende combinatie voor een doorgaande lijn

De winnende combinatie voor een doorgaande lijn

Voorschoolse voorzieningen, basisscholen, gemeenten, besturen, pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten: eigenlijk wil iedereen hetzelfde. Voor- en vroegschools op een natuurlijke manier verbinden. Om voor jonge kinderen en hun ouders een mooie doorgaande lijn te realiseren. Overdracht, samenwerking, inhoudelijke afstemming en ouderbetrokkenheid vormen hierbij de winnende combinatie voor een succesvolle invoering.

Lees verder