Sinterklaas

Zand en Zo - De aankomst van Sinterklaas

De zandtafel is heel geschikt om de aankomst van Sinterklaas na te spelen. Om dit te kunnen spelen is het belangrijk om kinderen te betrekken in het maken van de haven. Het laten ontdekken hoe je een kade maakt, hoe de boot onder de brug door kan of hoe een boot blijft drijven, zijn mooie ervaringen als het gaat om betekenisvol leren en probleemoplossend denken.

5 aankomst sint 375

foto: Bs De Pannevogel, Steenderen

Wat leren kinderen ervan?

 • Spelontwikkeling: fantasiespel, samenspel, thematisch rollenspel
 • Rekenontwikkeling: maken van constructies zoals bruggen en huizen, ervaren wat kan drijven en zinken'
 • Taalontwikkeling:  rollentaal, woordenschat

Wat heb je nodig?

 •  Plastic bakken of lange bloembakken
 •  Blokken om huizen te bouwen of kartonnen huizen van Deventerkoek ( de zgn. Bijtjes)
 •  De boot van Sinterklaas of bv melkpakken om een boot te maken
 •  Bootjes van diverse afmetingen of plastic (boter)bakjes om bootjes van te maken
 •  Constructiemateriaal voor het maken van een brug
 •  (Playmobil)poppetjes, poppetjes van Sinterklaas en Pieten ( o.a. te koop bij Blokker)
 •  Minidoosjes om cadeautjes van te maken, inpakpapier

Wat kunnen kinderen ermee doen?

 • Je start met een gesprek over de aankomst van Sinterklaas. Hoe maken we een kade in de watertafel zodat Sinterklaas met de boot in de haven aan kan komen? 
  • Een kade maken bv van een grote plastic bak gevuld met zand.
  • Het is ook mogelijk om aan weerszijden kades te maken van bv. lange bloembakken en deze in het water te zetten zodat het water tussen de twee kades doorstroomt. Hoe komt Sinterklaas van de boot op de kade?
 • Huizen bouwen voor op de kade. Wat is de beste plaats om de huizen neer te zetten?
 • Een brug bouwen van bv. constructiemateriaal. Hoe kan de boot van Sinterklaas onder de brug door?
 • De boot van Sinterklaas maken door bv. twee melkpakken aan één kant open te knippen en deze aan elkaar te nieten. (Tip: maak er niet te veel een ‘mooi’ knutselwerkje van)
 • Zelf bootjes maken van bv boterbakjes. Welke bootjes blijven drijven en welke niet?
 • Cadeautjes maken voor de pakjesboot. Passen de cadeautjes in de pakjesboot? Hoeveel cadeautjes kunnen er op de boot zodat de boot blijft drijven?
 • Rollenspel spelen met poppetjes van de aankomst van de Sint.
 • Een verhaal bedenken over de aankomst van Sinterklaas bijvoorbeeld naar aanleiding van het Sinterklaasjournaal.
 • Een foto maken van de gemaakte opstelling en de kinderen er zelf woorden of zinnen/teksten bij laten stempelen of schrijven.
 • De gemaakte foto projecteren op het digibord om de kinderen in de kring te laten vertellen hoe de haven is gemaakt en welk verhaal ze bedacht hebben.