Het jonge kind in de basisschool visie en beleid 1600x640

Het jonge kind in de basisschool: visie en beleid

Vanuit de inspectie, rijksoverheid, gemeente en samenwerkingsverbanden komen veel ontwikkelingen en initiatieven op u af: van opbrengstgericht werken, VVE en het al dan niet toetsen tot observatie-instrumenten, methoden en materialen en de doorstroom van groep 2 naar 3. Ook de communicatie met ouders wordt steeds belangrijker. Leerkrachten in de onderbouw hebben juist  nu steeds meer de behoefte aan het vaststellen van visie en beleid. Gericht op goed onderwijs aan het jonge kind met de daarbij behorende onderlinge afstemming.

Belangrijkste vragen

 • Waar staan wij eigenlijk voor, als team rond het onderwijs aan het jonge kind op onze school?
 • Wat is onze visie? En wat betekent dit voor de beslissingen die wij willen (of moeten) nemen op allerlei vlakken?
 • Hoe kunnen wij de dagelijkse praktijk in de groepen 1, 2 en 3 verantwoorden aan ouders, inspectie en anderen?

De belangrijkste voordelen op een rij

 • U krijgt zicht op alle relevante ontwikkelingen rond het onderwijs aan het jonge kind
 • U beschikt over de nodige handvatten om goed onderwijs aan het jonge kind een plek te geven in uw eigen schoolbeleid
 • U ontwikkelt een concrete visie die u vertaalt naar de dagelijkse praktijk
 • U maakt uw eigen beleidsplan voor de onderbouw: kiezen, uitwerken en concretiseren

Opbouw van het traject

Afhankelijk van de grootte van uw onderbouwteam en de concrete vragen werken we wel of niet met een werkgroep. Vanuit het startgesprek bepalen we de opbouw en de precieze inhoud van het traject. Vaak is er sprake van een kort en krachtig traject waarin overlegmomenten in de werkgroep worden afgewisseld met korte contacten en het daadwerkelijk maken van uw beleidsplan. We eindigen met een afsluitend gesprek met directie en onderbouwteam waarin uw beleidsplan voor de onderbouw centraal staat.

Van denken naar doen

Uw visie en beleid geven houvast in de dagelijkse praktijk: wat doet je niet, wat doe je wel, op welke manier doen wij de dingen bij ons op school en waarom? Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de ruimte die er is voor spel, de plek van het 'werkje' in je speelwerktijd, de inloop, contacten met ouders en de doorstroom naar van groep 2 naar groep 3.

Resultaat

Aan het eind van het traject heeft u (als onderbouwteam):

 • een gemeenschappelijke visie op goed onderwijs aan het jonge kind
 • Deze visie vastgesteld en vastgelegd, in woord en beeld
 • Inzicht in de ontwikkelpunten, deze vloeien voort uit de visie en de gesprekken die hierover zijn gevoerd
 • Een gezamenlijke taal gevonden voor afstemming en afspraken in de verschillende groepen
 • Kortom: u heeft een beleidsplan, een houvast voor alle beslissingen die u wilt en/of moet nemen, gedragen door directie en leerkrachten.

Voor wie

Leerkrachten groep 1, 2 en 3, onderbouwcoördinatoren, onderbouwteams en directeuren

Kosten

De kosten voor dit traject bedragen: € 1.792,00

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nienke Bouwman via 06 - 14 00 36 34 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.