hoofdfoto opleiding

Opleiding tot OICT-er

Perspectief

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkelingen is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega's begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. ICT is vaak een deeltaak naast lesgevende taken. Naast de nodige 'brandjes' die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook het regelmatige contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken.

Vraag

Hoe kan iemand met minimale uren deze zo zinvol mogelijk inzetten zonder belemmerd te worden door 'pleisters' te plakken? Welke handvatten zijn er om zaken te stroomlijnen zodat de ICT-coördinator inhoudelijk met directie en team aan de slag kan met onderwijsontwikkeling? Hoe geeft dit alles het gewenste resultaat? Hoe kan je ICT breder inzetten in het onderwijs op jouw school? Deze vragen worden beantwoord in de opleiding OICT-er.

Opleiding

In 8 dagdelen krijgt de OICT-er in opleiding  handvatten om het primaire en secundaire proces op school te koppelen aan ICT-middelen en de daarbij behorende vakvaardigheden. Een opgeleide OICT-er heeft brede kennis en adviseert bij de versterking van het leermiddelenbeleid op school.

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachten met ICT-coordinator taken en management met 'voortrekkers-taken' bij de ICT-implementatie in de school.

Wat is er mogelijk

De trainingen kunnen incompany gegeven worden maar ook bij ons op kantoor in Apeldoorn of Doetichem. Het minimaal aantal deelnemers is 6 personen.

Onderdeel van Bestuursaanpak ICT

Basisvaardigheden maakt onderdeel uit van de Bestuursaanpak ICT: de totaaloplossing op het gebied van onderwijsgerichte inzet van ICT. De aanpak is gebaseerd op het Onderwijs in Balans-model. Bestuursaanpak ICT is ontwikkeld door Timpaan Onderwijs.