hoofdfoto inzicht

INZICHT

Voor goed onderwijs zijn goede leerkrachten nodig. Uit onderzoek blijkt dat de ICT-bekwaamheid van leerkrachten van essentieel belang is bij het verbeteren van leeropbrengsten van leerlingen. Waar staat het team? Wat zijn de startbekwaamheden van de collega's? Hoe staan zij tegenover ontwikkelingen? Uit ervaring weten wij dat alleen maar scoren en scholen op ICT-basisvaardigheden weinig rendement oplevert. Het is pleisters plakken. En dat is precies de reden waarom ‘Inzicht’ is ontwikkeld.

Inzicht: ontwikkelen vanuit inzicht

Inzicht biedt precies wat de naam zegt: inzicht; in kennis en attitude. INZICHT is een online scan die door leerkrachten wordt ingevuld. Op basis van de ingevulde formulieren, wordt een rapport gemaakt. Dit rapport is gebaseerd op 'het Kader voor ICT-bekwaamheid van leraren', mede ontwikkeld en gepubliceerd door Kennisnet (2012). U krijgt een ontwikkelplan op maat.

Onderdelen

Inzicht is opgebouwd uit de volgende onderdelen die u kunt terugvinden in de rapportage:

 • Inzicht in de ICT-basisvaardigheden

Bestuursaanpak 1

 • Inzicht in de vaardigheden per kerntaak
  • Het pedagogisch-didactisch handelen;
  • Werken in de schoolcontext;
  • Professionele ontwikkeling;

Bestuursaanpak 2

 • Inzicht in de attitude en de hele onderwijscontext, geanalyseerd met behulp van TPACK.
 • Inzicht in de eigen scholingswensen
 • Op naar een scholingsplan op basis van Conclusies en de SWOT analyse.

Wat levert het op?

Het rapport toont de bekwaamheden die collega's zelf aangeven te hebben ten aanzien van ICT in de onderwijscontext. Met dit verworven beeld is het mogelijk de volgende stap te zetten. Leidend daarbij is niet wat er allemaal mogelijk is, maar vooral dat wat het onderwijs – U kunt nu, binnen de eigen onderwijsontwikkeling, een passend en duurzaam scholingsplan maken.

Het invullen van de online scan kost ongeveer 20 minuten tijd.

Op verschillende niveaus toepasbaar

Inzicht is in te zetten op leraarniveau, schoolniveau of bovenschools management. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Onderdeel van Bestuursaanpak ICT

Inzicht maakt onderdeel uit van de Bestuursaanpak ICT: de totaaloplossing op het gebied van onderwijsgerichte inzet van ICT. De aanpak is gebaseerd op het Onderwijs in Balans-model. Bestuursaanpak ICT is ontwikkeld door Timpaan Onderwijs.