hoofdfoto basisvaardigheden

Basisvaardigheden digitale media

Hoe krijgt u de competenties van uw leerkrachten up-to-date op het gebied van digitale media? Waar moeten u rekening mee houden? Hoe kunt u op school- en/of bestuursniveau de leerkrachten goed en praktisch professionaliseren?

Resultaat

Na het volgen van deze training beheersen de deelnemers de competenties van mediawijsheid binnen en buiten de les.

Wat houdt het traject basisvaardigheden digitale media in?

Alle leerkrachten weer up-to-date op het gebied van digitale media: dat is het doel van dit traject van 6 bijeenkomsten. Momenten van het ervaren van de mogelijkheden van digitale media en het werken met basis-apps worden afgewisseld met het krijgen van inzicht in 'een goede ruil'. Een goede ruil betekent dat je vanuit het lesdoel bedenkt op welke manier ICT of andere digitale media een goede bijdrage kunnen leveren aan het onderwijsleerproces. Niet omdat het leuk is, maar vanwege een echte bijdrage aan het onderwijs.

De basis van het traject wordt gevormd door de vaardigheden van mediawijsheid (zie afbeelding):

  • Begrip
  • Gebruik
  • Communicatie
  • Strategie

Leerkrachten ervaren hoe digitale media ons kunnen beïnvloeden en welke gebruiksmogelijkheden er zijn. In de daarop volgende bijeenkomsten gaan zij aan de slag met het onderzoeken van een goede ruil bij het inzetten van basis webapps in de les. Het traject kan op maat worden gemaakt op basis van INZICHT, waarmee het bestuur of de school zicht heeft gekregen in de basisvaardigheden van uw leerkrachten op het gebied van ICT.

Basisvaardigheden digitale media

Onderdeel van Bestuursaanpak ICT

Basisvaardigheden maakt onderdeel uit van de Bestuursaanpak ICT: de totaaloplossing op het gebied van onderwijsgerichte inzet van ICT. De aanpak is gebaseerd op het Onderwijs in Balans-model. Bestuursaanpak ICT is ontwikkeld door Timpaan Onderwijs.