hoofdfoto cooperatief leren

Coöperatief leren

Samenwerken is een vaardigheid die nu én in de verdere 21e eeuw van groot belang is voor leerlingen om zich eigen te maken. Door deze vaardigheid bewust en structureel onderdeel te maken van uw aanbod vergroot u de mogelijkheden van uw leerlingen om nu en in de toekomst deel te kunnen nemen aan het leren op school en in het maatschappelijk leven als geheel.

Door het volgen van deze bijeenkomsten maakt u kennis met of breidt u kennis en vaardigheden uit over coöperatief leren.  In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan samenwerken in combinatiegroepen en worden verbindingen gelegd met veel gebruikte instructiemodellen.

De kern

Na dit traject kent u de:

 • basisinzichten die leren en denken stimuleren;
 • vaardigheden voor een goede basishouding van leraar en leerling;
 • uitgangspunten voor gestructureerde interactie in de groep;
 • routines voor coöperatief klassenmanagement;
 • het embedded curriculum sociale vaardigheden;
 • de effecten van het inzetten van klas- en teambouwers;
 • zestiental didactische structuren om doelgericht in te zetten binnen de lesfasen van uw lesmodel. Daarbij leert u lesdoelen te onderscheiden en de juiste structuur voor de functie te kiezen.

En leert u werken met structuren die:

 • de betrokkenheid en de effectieve leertijd van de leerlingen vergroten;
 • optimaal aansluiten bij onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen;
 • afwisseling brengen in het onderwijsaanbod;
 • het mogelijk maken werkvormen opbrengstgericht te plannen en te realiseren;
 • plezier in het werken met coöperatieve structuren genereren.

Leren door zelf te doen

In de scholing worden korte presentaties steeds afgewisseld met het ervaren van de structuren. Door op deze manier ‘te leren door zelf te doen’, bent u snel in staat coöperatieve leerstrategieën toe te passen in de lessen. U gaat zowel tijdens als na de scholing meteen aan de slag om zelf vaardig te worden in het voorbereiden en uitvoeren van het geleerde in de eigen situatie. U wordt hierbij gecoacht ‘on the job’. Aan het eind van het traject zijn er op schoolniveau afspraken gemaakt m.b.t. coöperatieve leerstrategieën in de lessen.

Interessante vragen

Wilt u kinderen actiever en met meer plezier laten leren? Onderwijs geven dat aansluit bij behoeften van leerlingen? Onderwijs geven dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten? Leerlingen voorbereiden op de toekomst in een veranderende maatschappij? Ga dan aan de slag met dit traject ‘Coöperatief leren’!

Wij gaan voor kwaliteit en een duurzame schoolontwikkeling. Samen met het project Thinking for Learning kan coöperatief leren de scholen toerusten om modern en uitdagend onderwijs te geven met behoud van eigen inhouden en waarden.

Wanneer en waar

Data, tijden en locatie worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 

Kosten

€ 650,00 per deelnemer  

 • 4 bijeenkomsten van 3 à 3,5 uur
 • 2x coaching on the job

 • inclusief materiaalkosten

Uitvoerder(s)

Door Kagan getrainde trainers