Meet-Up 'Wij gaan samen op pad'

IJsselgroep organiseert een nieuwe Meet-Up in de Achterhoek. Deze keer gaan wij ‘Samen op stap’. Tijdens deze Meet-Up trekken voor- en vroegschoolse professionals met elkaar op. Een goede zet omdat onderwijs en kinderopvang in de praktijk steeds meer samenwerken. Via workshops met verschillende onderwerpen rondom het Jonge kind worden mooie verbindingen stappen gezet. Noteer de data in uw agenda: 15 april 2020.

Gedeelde prioriteiten

Zowel kinderopvang als onderwijs zien zichzelf als plek waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook werken beiden aan het voorkomen van achterstanden in de ontwikkeling en zijn zij voorstander van het realiseren van betere zorg voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeftes. Samen optrekken is dan een logische stap. En dat doen we dan ook tijdens de volgende Meet-Up:

  • 15 april 2020 in Dieren

Ontdek wat spelend leren met jonge kinderen oplevert als je verbindt, expertise bundelt en samenwerkt. Kortom: samen op stap. Gaan jullie mee?

Klik hier voor het volledige programma...