Vooraankondiging Meet-Up 'Wij gaan samen op pad'

De Meet-Ups zijn een doorslaand succes. Daarom is de volgende Meet-Up alweer in voorbereiding. Deze keer gaan vroeg- en voorschools samen op pad. Via workshops met verschillende onderwerpen rondom het Jonge kind worden mooie verbindingen stappen gezet. Noteer de data in uw agenda: 2 oktober, 9 oktober en 15 april.

Samenwerking

Steeds meer zoeken vroeg- en voorschools de intensieve samenwerking met elkaar op. Dit gaat vaak vanzelf, maar soms is er net even een zetje nodig om de stap te zetten. De volgende vragen staan centraal:

  • Waar liggen kansen
  • Hoe zoeken wij samen de verbinding?
  • En wat willen wij samen oppakken?

Kortom: hoe gaan wij samen verder?

Voor wie

Een Meet-Up voor iedereen die werkzaam is in de peuter-,  kinderopvang of in groep 1,2 en 3 van de basisschool. Kom met elkaar, dan gaan we samen aan de slag, praktijkgericht zodat de doorgaande lijn voor het jonge kind steeds steviger en duidelijker wordt.

Wanneer en waar?

De Meet-Up wordt in drie verschillende regio’s georganiseerd in het najaar en voorjaar van het komende schooljaar:

Najaar 2019

  • Woensdag 2 oktober 15.30-19.30 - Elst
  • Woensdag 9 oktober 15.30-19.30 - Spier

Voorjaar 2020

  • Woensdag 15 april 2020 15.30-19.30 - Dieren

Wordt vervolgd

Binnenkort vindt u op de site meer inhoudelijke informatie over de Meet-Up en kunt u zich aanmelden. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan snel in voor de e-nieuwsbrief ‘Het Jonge Kind’.