Kinderopvanglunch over IKK

Wat zijn de gevolgen van de wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) voor uw organisatie? Hoe werkt deze wet door op uw pedagogisch beleidsplan en opleidingsplan? Ontdek het tijdens de kinderopvanglunch op 22 januari in Apeldoorn.

Natuurlijk weet u van IKK: er gaan nieuwe wettelijke eisen gelden voor de kinderopvang en voor de voorschoolse Educatie (VE). En die eisen hebben behoorlijk vergaande gevolgen, onder andere voor uw pedagogisch beleidsplan en opleidingsplan.

Ingredienten kinderopvanglunch

De volgende onderwerpen komen langs tijdens de kinderopvanglunch:

  • U krijgt kort en helder op een rij wat de nieuwe wettelijke eisen inhouden. Daarbij beperken we ons tot de maatregelen die betrekking hebben op de (pedagogische en educatieve) kwaliteit van kinderopvang en VE. We gaan niet in op zaken die te maken hebben met veiligheid, personele bezetting, tarieven, etc.
  • U ziet de samenhang in het geheel van maatregelen en wij schetsen hoe u het aan kunt pakken, als u met uw organisatie wilt gaan voldoen aan de nieuwe eisen. Hoe kunt u zorgen dat uw pedagogisch beleidsplan en uw opleidingsplan aan de eisen voldoen? En hoe kunt u komen tot een kwaliteitsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en vooral ook aansluit bij uw visie?
  • Case: wij delen onze ervaringen met het ondersteunen van een grote kinderopvangorganisatie bij het IKK-proof maken van hun organisatie.
  • Gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen tijdens de lunch.

Voor wie

De kinderopvanglunch is bedoeld voor managers, pedagogen en pedagogisch beleidsmedewerkers/interne coaches van kinderopvangorganisaties.

Wanneer en waar

22 januari 2018 van 11.30 tot 13.30
IJsselgroep Apeldoorn
2e Wormenseweg 80 in Apeldoorn

Kosten

De kosten bedragen € 25,00 per persoon.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de kinderopvanglunch via dit inschrijfformulier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de kinderopvanglunch dan kunt u contact opnemen met Piet Bakker of Dienke Uneken.