IKC sessie Jaarcongres Brede School

Op 11 april 2017 was het 12e Jaarcongres Brede School in de jaarbeurs in Utrecht: een goed bezocht congres, waar onderwijsprofessionals geïnspireerd zijn geraakt en hebben deelgenomen aan verschillende sessies. Henkjan Kok heeft hier samen met Margareth Arnst de sessie ‘Werken met het IJsselgroep IKC-model’ voor zijn rekening genomen. Een korte impressie:

Hoe reduceer je de comlexiteit van een IKC? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie. Concreet gemaakt met behulp van het IJsselgroep IKC-model. Hierbij worden vier ‘bollen’ vanuit de visie (kern) 'ingevuld': inhoud, financiën, gebouw en personeel. Bepalend voor de juiste invulling is de relatie met demografie, samenleving, partners en ruimtelijke ordening. Door deze elementen juist in beeld te brengen en op de juiste wijze te waarderen, realiseert u een 'maatwerk-voorziening' waarin kinderen maximaal tot hun recht komen. Dit model helpt om de eerste stappen te zetten. Tijdens de workshop hebben de deelnemers aan de hand van een concrete casus ervaren hoe het model in de praktijk werkt. Ook ontvingen de deelnemers een praktische handreiking om zelf een eerste verkenning rond IKC-vorming uit te voeren.

Statements

Hierbij een aantal inhoudelijke statements:

  • Visie centraal, maar niet alleen vanuit de professionals, ook afgestemd met relevante omgevingsfactoren
  • Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst met daarin de kernwaarden voor het IKC zorgen voor continuïteit en is kaderstellend in de uitwerking. Dit voorkomt dat men bij bijvoorbeeld personele wisselingen steeds wer opnieuw beging met de discussies
  • Huisvesting kan een aanleiding zijn, maar behoort het eindresultaat te zijn van een zorgvuldig ene samenhangend proces dat is gebaseerd op gedragen visie, gezamenlijke kernwaarden en een breed gedragen realistisch ontwikkelingsconcept voor alle kinderen van 0-12 (of soms 16) jaar.

Reacties deelnemers

  • ‘Hier kan ik weer mee verder, want het is concreet’
  • ‘Mooi om zo'n ingewikkeld proces vereenvoudigd te zien’
  • ‘Voor mij wel even iets anders om ook zo nadrukkelijk de omgevingsfactoren er bij te betrekken’

Meer weten

Meer weten over IKC-vorming en beleid ten aanzien van leerlingendaling? Neem dan contact op met Henkjan Kok.