Meet-UP ‘Spelen mag, spelen moet!’

Op 11 oktober 2017 organiseert IJsselgroep een Meet-Up met als thema ‘Spelen mag, spelen moet!’. Een inspirerende bijeenkomst over goed onderwijs aan jonge kinderen en spelend leren. En ja: het mag! Ook van de inspectie. Voor leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders én directeuren die nieuwsgierig zijn naar hoe het anders kan én mag.

Het boekje ‘Doorstroom van kleuters’ uitgegeven door het ministerie van OCW en de POraad, heeft de nodige stof doen opwaaien.

Enkel passages hieruit:

Bij de invoering van het basisonderwijs in 1985 was het de bedoeling om in groep 3 meer adaptief te gaan werken en de sterke aspecten van het kleuteronderwijs te benutten. Het tegenovergestelde is echter vaak gebeurd. In groep 1 en 2 wordt steeds meer systematisch en methodisch gewerkt op een manier waardoor voor spelend en ontdekkend leren steeds minder ruimte is.

Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Onderwijsdeskundigen pleiten voor een meer adaptieve onderwijsaanpak waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van (jonge) kinderen. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer-en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dat betekent bv dat het onderwijs in groep 3 meer spel georiënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Op 11 oktober 2017 organiseert IJsselgroep daarom deze Meet-Up: een inspirerende bijeenkomst over goed onderwijs aan jonge kinderen en spelend leren. 

Doel

Spelen weer onder de aandacht brengen, dit is van het grootste belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Ingrediënten

  • Onderwijsinspecteur Hermine van Hemert gaat tijdens de inleiding in op de kracht én de kaders van spelend leren. 
  • Daarnaast kunt u kiezen uit één ronde van 3 workshops, waarbij het jonge kind en spelen centraal staat.
  • Uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s tijdens een buffet.

Thema’s van de workshops zijn:

  • Doorstroom 2-3: Wij spelen en leren samen verder….!
  • Opbrengstbewust spelen in een rijke speelleeromgeving, dat kan zo!
  • Kleuters in hun spel uitdagen tot denken met Thinking for Learning.

Voor wie?

Voor leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders én directeuren basisonderwijs die nieuwsgierig zijn naar hoe het anders kan én mag. U ontdekt wat spelend leren in groep 1-2-3 oplevert. Dus neem vooral ook uw directeur mee.

Wanneer en waar?

U bent op 11 oktober 2017 vanaf 15.30 uur welkom bij Villa Veertien in Dieren. We starten om 16.00 uur en rond 19.00 uur is de afronding. Tijdens de sessie geniet u van een heerlijk buffet. 

Locatie

Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren.
Maximum aantal deelnemers 60.

Wat kost het?

De kosten voor de Meet-Up bedragen € 45,00 per persoon inclusief koffie/thee, een drankje en het buffet.

Programma

15:30 uur Inloop  
16:00 uur Welkom en inleiding  
16:15 uur Inleiding Hermine van Hemert onderwijsinspecteur “Spelen mag, spelen moet!” 
17:00 uur Workshops  
  Kleuters in hun spel uitdagen tot denken met Thinking for Learning. Miriam Kobussen
  Doorgaande lijn in groep 2-3 Rian Helmink
  Opbrengstbewust spelen in een rijke leeromgeving, dat kan zo! Jopie de Boer
18:15 uur Buffet en ontmoeting  
19:00 uur Einde  

Aanmelden

Het maximale aantal deelnemers voor de Meet-up van 11 oktober 2017 is inmiddels bereikt. De inschrijving voor deze sessie is dan ook gesloten.