Leer voor je leven

Thinking for Learning®

Onmisbaar bij ieder leerconcept met effect

Het doel van onderwijs is leerlingen klaarstomen voor hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. Deze samenleving is dynamisch, verandert snel en stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Die moeten zich snel kunnen aanpassen, steeds in staat en bereid zijn hun bakens te verzetten, steeds nieuwe oplossingen bedenken voor nieuwe problemen.

Ook de kinderen die in die samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Het is evident dat het onderwijs bij deze ontwikkelingen zou moeten aansluiten en niet langer zo sterk gericht kan zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar leerlingen zou moeten leren helder te denken. Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief.

Meerwaarde

Het concept Thinking for Learning® is erop gericht leerlingen helder te leren denken en heeft al verbluffende resultaten opgeleverd:

 • Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – zwakke leerlingen.
 • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
 • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
 • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
 • Docenten werken met meer plezier in een nieuwe, even cruciale rol.

Doordat mensen leren denken en leren leren worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Deze verbindingen zijn noodzakelijk om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken. Thinking for Learning® gebruikt deze en andere inzichten uit de neuroscience en de leerpsychologie en hanteert dan de volgende uitgangspunten:

 • Intelligentie kan groeien.
 • Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.
 • Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.
 • Aansluiting bij het referentiekader, begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk.
 • De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen.
 • Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken (metacognitie).
 • De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus net als bij…”).

Deze ontwikkelingen en inzichten hebben dus gevolgen voor het onderwijs in de volle breedte: op school-, klas-, docent- en leerlingniveau. Aan de basis van de invoering van Thinking for Learning® ligt de analyse die Robert Marzano maakte van de opbrengsten van alle factoren die invloed hebben op het leren van de leerling: wat levert echt resultaat op en wat betekent bijvoorbeeld “discussiëren in de klas” of strenge ordehandhaving of een soepel management voor het leren van de leerling? Marzano heeft alle onderzoeken naar de effecten gebundeld en op een rijtje gezet wat wél werkt (en wat niet). Bij Thinking for Learning® komen alle effectieve tactieken aan bod en daardoor kan er echt iets ten goede veranderen.

Ons aanbod

De eerste stap in de richting van Thinking for Learning® moet een inventarisatie van de huidige praktijk op school zijn: hoe wordt het onderwijs nu ingericht en waarom op deze manier? Wat zijn de vaardigheden van de docent, hoe is zijn of haar klassenmanagement en visie op het onderwijs? Een dergelijk eerste scan zou natuurlijk ook de vaardigheden en ontwikkelingen van de leerlingen in beeld moeten brengen.

Na deze nulmeting op school volgt een eerste jaar training van vier studiebijeenkomsten: in elke training komt de drietrap uit het ASK-model aan de orde op niveau van de leraar:

 • visie en theorie (kennis)
 • lesmodel en middelen (vaardigheden)
 • houding en vaardigheden

Op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomsten wordt duidelijk hoe het onderwijs verder vorm krijgt en kan het vandaar uit volgens een opgezet plan veranderen in onderwijs op basis van de inzichten uit Marzano met Thinking for Learning® als doel. Dat plan raakt de docent, de leerling, het docententeam en de schoolleiding en kan alleen slagen als het management het onvoorwaardelijk steunt en ieder bereid is het over een periode van meerdere jaren in zijn geheel te volgen.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn