Leer voor je leven

Nieuws

Leren ondezoeken en ontwerpen in de rekenles

artikel_albert_oving_600

Ons rekenonderwijs kan wel wat avontuurlijker, bepleit Albert Oving in het januari-nummer van het rekentijdschrift “Volgens Bartjens” (http://www.volgens-bartjens.nl/nl/laatste-nummer ). 

Dat betekent niet dat leerkrachten veel meer werk moeten doen om er een avontuur van te maken. Leerlingen met goede open vragen aan het werk of aan het denken zetten is vaak al genoeg.

Klik hier voor het hele artikel

 


 

Taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers (met subsidie)

600x270_oog_voor_interactie_600

Goede interactievaardigheden zijn voor pedagogisch medewerkers essentieel. Zij communiceren immers de gehele dag met kinderen, ouders en collega’s. IJsselgroep biedt voor pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) twee effectieve programma’s: Oog voor Interactie en Tink. En het goede nieuws: u kunt voor beide programma’s subsidie aanvragen. Onze adviseurs helpen u snel en goed bij uw aanvraag.

Lees verder >>

 


Een studiedag voor Chrono (bestuur)

studiedag_chrono_600x345_600

Op woensdag 5 oktober nam het onderwijzend personeel van Chrono deel aan een studiedag. Het bestuur van Chrono heeft deze dag samen met de Ijsselgroep georganiseerd. Het thema was ‘Duurzaam inzetbaar: de leerkracht centraal’. Naast de inleiding heeft de Ijsselgroep 12 workshops verzorgd: elke deelnemer heeft twee workshops gevolgd. Het was een verrassende dag vol inhoud, praktijk, tips en verdieping. Meer weten over deze studiedag of wilt u ook samen een studiedag organiseren? Lees verder >>


Een succesvolle ROB-dag verdient een vervolg

rob-dag_meet_up_600x345-2_600

De ROB-dag in 2016 was een succes: wat een energie, wat een mooie voorbeelden en wat een enthousiaste deelnemers. Een dag waar professionals kennis en ervaringen hebben uitgewisseld. Een dag waarbij één ding duidelijk werd: wat liggen er voor scholen veel kansen als het gaat om spelend leren. Reden genoeg om op 21 november een vervolg te geven aan de ROB dag in de vorm van een ‘Meet-Up’ …

Lees verder >>


Ruim 75 pm-ers gecertificeerd voor ‘Planmatig werken aan doelen/opbrengstgericht werken’

20160615_161649_small_640

Hoe koppel je betekenisvolle, thematische activiteiten aan zowel de reken- en taaldoelen als de doelen voor de sociaal emotionele ontwikkeling voor peuters? Voor een langere periode en op een beredeneerde wijze. Hier zijn 75 pedagogisch medewerkers in de gemeente Zevenaar succesvol mee aan de slag gegaan. Planmatig werken aan doelen /opbrengstgericht werken in het voorschoolse stond twee jaar centraal. Met resultaat …

Lees verder >>


OBS Flevosprong behaalt certificaat "Samen met Ouders"

flevosprong_certificaat_samen_met_ouders_600_x_345_600

Hoe betrek je ouders meer bij de school? Hoe doe je het echt samen? Met deze vragen zijn alle scholen van Spilbasisscholen aan de slag gegaan. Zij nemen deel aan het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ en werken aan de streefdoelen ouderbetrokkenheid (ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid/Edventure). OBS Flevosprong in Dronten heeft als eerste school het certificaat behaald.

Lees verder >>


Krimp en fusie: Omgaan met leerlingendaling

Steeds meer regio’s worden geconfronteerd met 'krimp'. De gevolgen van een teruglopend aantal kinderen in een regio, zijn het eerst merkbaar in het basisonderwijs. Er komt minder geld beschikbaar, scholen moeten worden samengevoegd en vrijwel altijd moet de schoolorganisatie aangepast worden. Procesbegeleiding van 'buiten' kan dan erg welkom zijn.

Lees verder >>


Certificering eerste school in pilot Ouderbetrokkenheid 

unnamed_105

In nauwe samenwerking met de projectleiders van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid is een certificeringstraject tot stand gekomen voor instellingen in vve, po-vo en mbo: 'Samen met ouders'. Het is een ontwikkelroute voor doelgroepen om in eigen tempo te werken aan de streefdoelen ouderbetrokkenheid. Alle scholen van Spilbasisscholen in Dronten hebben als pilot voor dit certificeringstraject een 0-meting ouderbetrokkenheid gedaan. Binnenkort vindt op OBS de Flevosprong te Dronten de eerste eindcheck plaats. Als de doelen behaald worden, zal deze school op 30 juni als eerste het certificaat 'Samen met ouders' ontvangen vanuit de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Cedin en IJsselgroep zijn betrokken bij dit certificeringstraject.

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk dat is opgericht door EDventure. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid.

Lees hier meer over Ouderbetrokkenheid bij IJsselgroep.  

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn