Leer voor je leven

Kanjeradviessysteem goedgekeurd door COTAN

Sociale problemen zoals die zich in groepen voordoen kunnen nu goed worden aangepakt. Schoolbeleid kan worden geformuleerd. Depressieve gevoelens bij kinderen worden vroegtijdig gesignaleerd.

In het Kanjeradviessysteem kan een leerkracht voor de hele groep nagaan welke leerlingen worden gepest, welke leerlingen willen pesten, welke leerlingen worstelen met depressieve gevoelens en welke leerlingen ongedurig/druk zijn, of behulpzaam en blij. De school kan met het Kanjeradviessysteem op een 3-tal manieren inzichtelijk maken hoe een kind sociaal emotioneel functioneert in de klas:

  1. door de leerling zelf
  2. door de leerkracht
  3. door het sociogram (analyse van vriendschapsverhoudingen in de groep)

Dit systeem is gratis te gebruiken voor scholen die met de Kanjertraining werken.

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) met de volgende criteria:

  • Uitgangspunten van de testconstructie
  • Kwaliteit van het testmateriaal
  • Kwaliteit van de handleiding
  • Normen
  • Betrouwbaarheid
  • Begripsvaliditeit
  • Criteriumvaliditeit
Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn