Leer voor je leven

Producten

 

A

B

C

 

Aanbod voor het jonge kind

Analyseren resultaten Cito

AsBeCo

Autisme workshop

Basiscursus KIJK! 0 - 4 jaar

Basiscursus vertrouwenspersoon

Basisvaardigheden in de maatschappij van morgen

Beeldcoaching, opleiding

Beeldcoaching, de start

Begrijpend lezen hogere opbrensten

Begrijpend lezen cursus

Beoordelen zonder afrekenen

Bestuursaanpak ICT

Bouwen aan vertrouwen

Breinleren en executieve functies

Citonormen bijgesteld, wat nu?

Cito: analyseren en doelen stellen

Combinatiegroepen (klassenmanagement)

Coöperatieve Leerstrategieën (instroomcursus)

Coöperatieve Leerstrategieën (startmodules)

Coöperatieve Leerstrategieën (vervolgmodules

Coöperatief leren

Coöperatief Vergaderen

Crossmediale didactiek

D

E

F

G

Denk! een andere aanpak voor begrijpend lezen

Denken in driehoeken PO

Denken in driehoeken VO

Didactisch Coachen

Digitale vaardigheden

Direct instructiemodel onderbouw (klassenmanagement)

Doe meer met Bas

Doelgericht spelen in een krachtige speelleeromgeving

Doorstroom van kleuters

Duurzame docent

Duurzame leerkracht

Duurzame leerkracht terugkomdag

Dyslexie

Effectief woorden leren

Effectieve didactiek

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

ERWD implementatietraject

Expertisepunt Ouderbetrokkenheid

Executieve functies

Extern vertrouwenspersoon

21ste eeuwse vaardigheden, moet dat echt?

Framework

Fusiebegeleiding

Fotokaartproject in scholen

Groepsplannen

Gedrag en pesten

Grip op zaakvakteksten

H

 I / J

 K

 

Hoogbegaafdheid

ICT, Bestuursaanpak

ICT-scan

IKC

Inspirerende inleider

Jonge kind

 

Kaleidoscoop

Kanjertraining
Kanjertraining (lic. B)
Kanjertraining (lic. C)

Kijken naar beelden

Cursus Kindgesprekken

KiVa!

Klassenmanagement

Klassenmanagement: Kiesplanbord

Klas van mijn dromen

Klassenmanagement: Organisatie grote en kleine groep

Kleine Kapitein De

Kleuterplein

Ko-totaal

Krimp en fusie

Kwaliteitszorg

L

M

N

O

Leerlingvolgsysteem KIJK!

Leerlingvolgsysteem Looqin PO

Leesonderwijs optimaliseren

Leesparade nieuw

LIST, een Lees Interventie-project

 

Meer rendement uit uw plusklas?

Methodekeuze

Met sprongen vooruit

Monitoring VVE

MR cursus

 

 

Omgaan met kinderen van vluchtelingen

Onderwijskundig leiderschap concreet

Ontwikkelingsvolgmodel OVM

Ontwikkelingsvoorsprong (kleuters)

Oog voor interactie

Opbrengstbewust/ opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken 2.0

Opbrengstbewust spelen

Opbrengstgericht werken en VVE

Opbrengstgericht werken met peuters in Piramide

Opleiding Beeldcoaching

Opleiding OICT-er

Oriëntatiedag 21ste eeuwse vaardigheden

Ouderbetrokkenheid VVE

Opzoekboek spelling

Ouder als educatief partner

Ouderbetrokkenheid

P

R

S

T

Passend onderwijs

Passend onderwijs en het protocol ERWD

Passende perspectieven en rekenen

Pesten preventief aanpakken: KiVa!

Peuterplein

Piramide

Piramide voor gastouders

Plusklas

Plusklas, starten in een

Plusklas, meer rendement uit uw...

Pré-inspectie

Professioneel gedrag

Projects4Learning

Rekenen

Rekenmethode optimaliseren

Rekenen implementatie referentieniveaus rekenen

Rekenscan (gratis)

ROESamenwerkingsverband en schoolbestuur en schoolondersteuningsprofiel

Schoolplan 2015-2019

School

Schoolondersteuningsprofiel

Social Styles

Specialist Begrijpend Lezen

Spellingonderwijs optimaliseren

Studiekeuze-onderzoek en persoonlijkheidstest

Specialist Begrijpend Lezen

Spelbegeleiding

Spelend de 21ste eeuw in

Strategische personeelsplanning voor de komende in krimpgebieden

Startblokken

Starten in een plusklas

Studiedag 21ste eeuwse vaardigheden

 

Taal

Taal/leesmethode kiezen en invoeren

Talentgesprekken / Talentfluisteren

Talentontwikkeling

Thinking for Learning®

Thinking on the table

Tink; training taal- en interactievaardigheden

Traject brede talentontwikkeling

21st century skills

 

U

V

W

Z

 Uk & Puk

Versnellen zonder drempels

Verteltassen

Vertrouwenspersoon: een goede start

VierVVE, basistraining

Visieversneller ICT

Vluchtelingenkinderen (omgaan met kinderen van...)

Vreedzame School

Volgen van de ontwikkeling van kinderen

VVE

Vversterk

Wat kan ik met tablets, laptops en smartphones in de klas

 

Wat speelt er in de onderbouw

Zo leer je kinderen lezen en spellen

Zo leer je kinderen lezen en spellen opfriscursus


Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn