Leer voor je leven

IJsselgroep voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke taak in onderwijs- en jeugdbeleid, zowel inhoudelijk als financieel. Thema's daarbij zijn:

  • Lokaal onderwijsbeleid
  • Voor - en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Lokaal jeugdbeleid

IJsselgroep kan u ondersteunen op deze terreinen als het gaat om de rol van de gemeente over het lokale beleid en bijvoorbeeld ook de monitoring van de effecten van VVE-beleid en gedane investeringen in nascholing op resultaten van  kinderen. Maar ook bij het teruglopende leerlingaantal en alle gevolgen daarvan voor de gemeente en schoolbesturen over financiën, huisvesting en samenvoeging van scholen en besturen heeft IJsselgroep deskundigen in huis.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn